Vogelfotografie vanuit schuilhutten

Vogelfotografie vanuit schuilhutten.

In maart 2015 ben ik begonnen met het bouwen van een eigen vogelhut “De Achtertuin”. Ik kwam op dat idee omdat ik heel enthousiast werd na het bezoeken van een paar prachtige vogelhutten. Ik raakte zo gefascineerd dat ik dacht….. dit wil ik ook. Inmiddels is deze vol in gebruik.
Meer info via Info@erwingoossens.nl

Vogelhut “De Achtertuin”


De volgende soorten zijn alwaar genomen in ” De Achtertuin”:


Heggenmus
Vink
Roodborstje 
Koolmees
Pimpelmees
Groenling,
Houtduif 
Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Merel
Zanglijster
Zwartkop 
Tuinfluiter
Fitis
Gaai
Spreeuw
Zomertortel
Muis
Konijn
Grote bonte specht 
Winterkoning 
Groene specht 
Kleine bonte specht 
Sijs
Keep
Koperwiek
Kramsvogel 
Tjiftjaf  


Spotvogel
Boompieper 
Sperwer 
Havik
Buizerd 
Wezel
Appelvink 
Gekraagde roodstaart 
Fazant 
Patrijs 
Ekster
Eekhoorn 
Grasmus 
Matkopmees 
Rietgors 
Boomkruiper 
Boomklever 
Goudhaantje 
Barmsijs
Putter (distelvink)
Kraai 
Chaamse kip
Reiger
Bonte vliegenvanger 
Grauwe vliegenvanger 
Kneu
Goudvink 
Staartmees 

Inmiddels is vogelhut ” De Oude Baan” ook in gebruik met een testfase.

Vogelhut “De Oude Baan”